Tworzenie uchwał i dialog społeczny

laptop

Jesteśmy w trakcie cyklu szkoleniowego. Skończyłyśmy i skończyliśmy cykl poświęcony edukacji seksualnej, w tym równościowej, tworzeniu uchwał, różnych modelach współpracy i szukaniu sojuszników. Przed nami dwa tematy: dialog społeczny oraz edukacja antydyskryminacyjna.

W ramach szkoleń poświęconych tworzeniu uchwał spotkałyśmy i spotkaliśmy się z:

Urszulą Niziołek-Janiak – łódzką działaczką społeczną i samorządową, radną Rady Miejskiej w Łodzi VI (2010-2014) i VII kadencji (2014-2018).

Marcinem Górskim –  z Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wojtkiem Kłosowskim – ekspertem samorządowym, specjalistą w zakresie strategii rozwoju lokalnego, autorem i redaktorem licznych publikacji o szerokiej tematyce samorządowej w tym książki „Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?”

Martą Mazurek – radną Miasta Poznania, pełnomocniczką Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równego traktowania, członkinią Komitetu Stałego ds. Równości Płci Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich.

Natalią Rybarczyk-Kwiecień – przedstawicielką sektora organizacji pozarządowych związaną z Tomaszowem Mazowieckim.

Zaproszone osoby opowiadały o strukturze urzędów miast i gmin, samorządach lokalnych, różnych modelach współpracy z administracją samorządową, tworzeniu uchwał, różnych formach lobbowania oraz o szukaniu sojuszników.