Szkolenia rozpoczęte

O tym rozmawiałyśmy/liśmy na pierwszych zjazdach szkoleniowych?
Czym jest edukacja seksualna? Z jakimi tematami się wiąże? Czego nas uczy?
Edukacja seksualna to:
  • Nauka o ciele i jego funkcjach,
  • Uczy o tym co się dzieje z ciałem w ciągu całego życia,
  • Samopoznanie,
  • Pomaga budować poczucie własnej wartości,
  • Zawiera elementy edukacji równościowej, walcząca ze stereotypami, niewykluczająca nikogo.

Zastanawiałyśmy/liśmy się także nad tym, jakie są cechy dobrej edukatorki, dobrego edukatora oraz gdzie szukać sojuszników i jak zawiązywać sojusze.