Rekrutacja

budzik

Wydarzenia ostatnich tygodni pokazały nam dobitnie, że w kwestiach związanych z seksualnością możemy liczyć tylko na siebie – działania oddolne, lokalne, sąsiedzkie i samorządowe. Im bardziej nieudolne i szkodliwe są decyzje rządzących, tym prężniej organizują się ruchy oddolne, na wielką skalę, w małych miejscowościach i są bardzo skuteczne! Wysiłki Fundacji Spunk pozwoliły na wprowadzenie w Łodzi uchwały Rady Miasta finansującej darmową i dobrowolną edukację seksualną w szkołach. Takie rozwiązanie jest możliwe w każdym samorządzie! Organizujmy się, wspierajmy i działajmy lokalnie na rzecz darmowej, powszechnej i opartej na wiedzy edukacji seksualnej i równościowej.

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby chcące realnie działać na rzecz wprowadzenia edukacji seksualnej i równościowej w swoich samorządach.

Zakres działań

40 osób z całej Polski weźmie udział w szkoleniach z zakresu:

 • edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej, ich miejsca w edukacji formalnej i nieformalnej, prowadzenia społecznego dialogu i rzecznictwa oraz procedur przygotowania i wdrożenia uchwał wprowadzających edukację seksualną i antydyskryminacyjną jako zadanie publiczne (6 weekendów zjazdów w Łodzi, luty – czerwiec 2021),
 • organizacji i prowadzenia spotkań z przedstawicielami szkół, placówek edukacyjno-wychowawczych i rodzicami w swoim środowisku lokalnym (maj – wrzesień 2021),
 • prowadzenia warsztatów dla młodzieży przy wsparciu edukatorek i edukatorów Fundacji SPUNK, w swoich gminach, powiatach, miastach (wrzesień – listopad 2021),
 • organizacji i prowadzenia spotkań z przedstawicielami władz lokalnych oraz z lokalnymi sojusznikami (czerwiec – listopad 2021),
 • stworzenia projektów uchwał  oraz rzecznictwa na rzecz wprowadzenia edukacji seksualnej i równościowej w swoim samorządzie (czerwiec – listopad 2021).

W ramach zaplanowanych działań odbędą się także:

 • mentoring dla uczestniczek i uczestników projektu (kwiecień – grudzień 2021),
 • spotkanie sieciujące wszystkie uczestniczki i uczestników projektu (1 dzień, kwiecień – sierpień 2021),
 • konferencja podsumowująca projekt z udziałem specjalistek i specjalistów w dziedzinie seksuologii, psychologii, działań równościowych (1 dzień, listopad 2021).

Tak! Wszyscy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w cyklu szkoleń. Po zakończonych działaniach będziecie mogły i mogli prowadzić same i sami warsztaty z edukacji seksualnej dla młodzieży, bardziej efektywnie działać w swoim środowisku lokalnym, wspierać rodziców, nauczycielki, wychowawców.

Kogo szukamy?

Do udziału zapraszamy osoby:

 • zainteresowane tematem praw człowieka, do których należą m.in.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, czy prawo do edukacji,
 • zainteresowane tematyką edukacji seksualnej w nurcie tzw. comprehensive sexual education (tj. zgodnej z wiedzą medyczną, opartej na dowodach, dostosowanej do wieku) oraz zagadnieniami związanymi z równością i równym traktowaniem,
 • zdeterminowane, by budować lokalne sojusze i wywierać wpływ na rządzących,
 • pragnące realnie wpływać na politykę na szczeblu samorządowym,
 • gotowe znaleźć czas na udział we wszystkich elementach procesu,
 • oddelegowane/wspierane przez lokalne organizacje pozarządowe lub inne podmioty aktywności lokalnej (instytucje, kluby, grupy nieformalne),
 • pochodzące z małych (poniżej 20 tys. mieszkańców) i średnich miast (20 – 100 tys. mieszkańców) lub wsi.

Uwaga! Tematy edukacji seksualnej i równościowej są przedmiotem gorących dyskusji, dlatego warto działać w dwie osoby mając za sobą wsparcie organizacji pozarządowej/grupy lokalnej. Jeśli nie znasz osoby, dla której wzięcie udziału w naszych działaniach jest równie ważne jak dla Ciebie, nie martw się. Być może ktoś z Twojej okolicy również się zgłosi i będziecie mogły/mogli działać razem. Jeśli nie, wspólnie wypracujemy inne rozwiązanie.

Organizacja, która deleguje osobę do udziału w projekcie będzie zobowiązana do dwóch rzeczy:

 1. pomocy w promocji i nagłośnieniu działań na rzecz edukacji seksualnej i równościowej w swoim lokalnym środowisku (informacje na stronie organizacji, na Facebook’u, kontakt z lokalnymi mediami),
 2. uwzględnieniu perspektywy praw człowieka w swoich wewnętrznych przepisach i działaniach.

Jeśli zgłoszona osoba zakwalifikuje się do projektu, poprosimy osoby reprezentujące organizację/grupę o podpisanie oświadczenia świadczącego o akceptacji w/w warunków.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby uczestniczące będą zobowiązane do pokrycia kosztów przyjazdów i noclegów podczas szkoleń. Jeśli kwestie finansowe są dla Ciebie barierą w udziale w projekcie, prosimy o kontakt!

Po zakończeniu projektu wszystkie osoby otrzymają certyfikaty uczestnictwa poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Etapy rekrutacji

 • wypełnij ankietę zgłoszeniową najpóźniej do dnia 30.12.2020r. – rekrutacja zakończona,
 • poczekaj na kontakt z naszej strony; wybrane osoby zostaną zaproszone na krótkie rozmowy rekrutacyjne on line w terminie do 15 stycznia 2021r.
 • o wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkie zakwalifikowane osoby i organizacje do 20.01.2021r.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, piszcie lub dzwońcie:

Weronika Jóźwiak – koordynatorka projektu, 609 551 089, weronika.jozwiak@gmail.com