Projekt – start!

neon starting soon

Ruszamy z działaniami w ramach których stworzymy sieć edukatorek/ów seksualnych w małych i średnich miastach Polski, którzy w swoich regionach będą działać na rzecz samorządowych rozwiązań dla edukacji seksualnej i równościowej.

40 os. zostanie przeszkolonych w zakresie: edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej, ich miejsca w edukacji formalnej i nieformalnej, przygotowania i wdrożenia uchwał wprowadzających edukację seksualną i antydyskryminacyjną jako zadanie publiczne.

Przeszkolone osoby przeprowadzą pilotażowe zajęcia dla młodzieży w swoich gminach, powiatach, miastach, znajdą sojuszników wśród lokalnych władz i instytucji, stworzą projekty uchwał i będą działały na rzecz ich wprowadzenia. Nowoczesna edukacja seksualna jest możliwa w każdym mieście, gminie i powiecie w Polsce, jeśli tylko znajdą się odważne osoby, gotowe o nią powalczyć! – dodaje Weronika Jóźwiak, koordynatorka projektu.

Rekrutacja ruszy 26.11.2020 i będzie prowadzona dwuetapowo, poprzez ankiety i rozmowy indywidualne. Link do ankiety podamy wkrótce.

Kontakt: Weronika Jóźwiak – koordynatorka projektu 609 551 089, Anna Jurek – promocja i kontakt z mediami 661 143 076