Co robimy obecnie?

Jesteśmy na końcówce szkoleń.

Za nami spotkania dotyczące:

Przed nami:

Robi się gorąco, jeśli chodzi o kwestie dotyczące wejścia organizacji pozarządowych do szkół. Minister Czarnek czuwa nad rozwojem moralnym młodzieży i chce, żeby MEN miało kontrolę nad tym, kto i czego będzie uczył w ramach edukacji pozaformalnej.

My jednak cały czas mamy zamówienia na warsztaty, spotkania z rodzicami, szkolenia dla kadr pedagogicznych. Edukacja seksualna jest potrzebna, młodzież chce rozmawiać o seksualności, rodzice chcą, żeby ich dzieci wchodziły w bezpieczne relacje z innymi. Działamy!